นโยบายคืนเงิน

เราเป็นห่วงเรื่อง สิทธิ์ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก

ทาง aectopsale นอกจากเราจะทำการรวมวิชาต่างๆ อย่างมีคุณภาพแล้ว เรายังมีหน้าที่เป็นตัวกลาง ให้ผู้สอนคุณภาพ ได้เจอกับผู้เรียนที่อยากเรียน

โดยเรามีนโยบายการปกป้องสิทธิ์ผู้เรียนดังนี้

1.เรื่องการคืนเงิน

  1. 1.1 หากระบบเว็บไซท์มีปัญหาไม่สามารถลอกอินได้ภายใน 30วัน
  2. 1.2 หาก user ที่ท่านได้รับ มีปัญหาไม่สามารถลอกอินได้ ซึ่งปัญหาเกิดมาจากตัว server
  3. 1.3 ท่านได้รับ user สำหรับเข้าเรียน ช้ากว่ากำหนดที่แจ้งไว้ เช่น แจ้งว่าต้องได้รับ วันที่่1 ซึ่ง วันที่ 2 มีการสอนสด แต่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมฟังได้ เนื่องจากไม่ได้รับ user *ท่านจำเป็นต้องทวงถาม user หากไม่มีการทวงถาม ภายในเวลา 24 ชัวโมง หลังจากระบบได้จัดส่ง user ให้แล้วจะถือว่า user นั้นสามารถใช้งานได้
  4. 1.4 หากผู้สอนไม่ทำการสอน ในวันที่กำหนด และไม่มีการแจ้งท่านเพื่อเลื่อนวันสอน ท่านสามารถขอเงินคืนได้ 100%
  5. 1.5 คืนเงินในกรณีที่ ในหลักสูตร สอนหรือ คอร์สสอนนั้นๆ มีการการันตี พิเศษ โดยมีเงื่อนไขการพิจจารณา คืนเงินในแต่ละคอร์สกำกับอยู่ นอกเหนือ 1.1 – 1.4 ข้างต้น
  6. 2.ข้อมูลผู้เรียน
  7. – ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ ข้อมูลติดต่อ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่ถูกนำไปเผยแพร่

3.ปกป้องสิทธ์ เวลาของผู้เรียน

  • มีกรณีที่ผู้สอน มาสอนช้ากว่า กำหนด 15 นาที หรือเลื่อนวัน ทาง aectopsale มีข้อกำหนดคือ ผู้สอนจำเป็นต้อง มีไฟล์ bonus พิเศษ ให้ผู้เรียนเป็นการชดเชย
  • หากแต่ ผู้เรียนไม่สะดวกเลื่อนวัน ผู้เรียนสามารถ ขอใช้สิทธิ์ขอคืนเงินได้ 100%